Detail

Archief:003 Marken binnen de gemeente Apeldoorn
Blanco nummer:ja
Beschrijving:Staten houdende overzicht van de verdeling van de baten en lasten betreffende de verpachting van de goren en de inbeslagneming van schapen
Datering:1700
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:8.1.2.5.5 Verpachting
 
Verwante beschrijvingseenheden:zie archief Huis ter Horst, inventarisnummer M 32/18