Detail

Archief:003 Marken binnen de gemeente Apeldoorn
Blanco nummer:ja
Beschrijving:Verzoekschrift van de boerrichter en enige ingezetenen aan de Gouverneur van Gelderland om te bemiddelen in het geschil met de geërfden over het eigendomsrecht van de markegronden, met een lijst van uitgegeven gronden als bijlage; afschrift
Datering:1824
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:8.1.2.9 Verdeling
 
Verwante beschrijvingseenheden:zie archief Huis ter Horst, inventarisnummer M 76