Detail

Archief:114 Stichting Natuurbeschermingswacht Apeldoorn
Inventarisnummer:8
Beschrijving:Statuten en huishoudelijk reglement
Archiefcategorie:06 Landbouw, natuurbeheer en milieu
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard