Detail

Archief:002 Rechterlijk archief van de Hoge en Vrije Heerlijkheid het Loo
Inventarisnummer:57
Beschrijving:Eenige kladden en aanteekeningen van weinig waarde, vermoedelijk niet van rechterlijken aard, z.j. (18e eeuw)
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:4 Huishoudelijke zaken