Detail

Archief:003 Marken binnen de gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer:511
Beschrijving:Onderhandse akte waarbij van de geërfde Dirk Aarts een perceel grond, belast met erfpacht, in eigendom wordt aanvaard
Datering:1889
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:16.2.4.4 Verdeling