Detail

Archief:038 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), afdeling Apeldoorn e.o.
Inventarisnummer:33
Beschrijving:Stukken betreffende het opstellen van een financieel beleidsplan
Datering:1953
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:08 Gezondheidszorg
Ordeningsschema:2.2 Financiën
Ordeningsschema:2.2 Financiën