Detail

Archief:032 Commissie Crisissteun Middenstand
Blanco nummer:ja
Beschrijving:Kasboek van ontvangsten en uitgaven
Datering:1937-1944
Archiefcategorie:07 Sociaal-cultureel welzijn
Ordeningsschema:2.3.2 Middenstanders. Beschrijvingen van stukken waarin persoonsnamen voorkomen, zijn niet zichtbaar in verband met de AVG. Deze beschrijvingen kunt u inzien in de studiezaal van CODA Archief.
 
Verwante beschrijvingseenheden:Zie inventarisnummer 21