Detail

Archief:003 Marken binnen de gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer:263
Beschrijving:Lijst van personen welke illegaal schapendriften hebben aangelegd of opstallen hebben gebouwd
Datering:1713
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:8.1.2.6.1 Landerijen en bebouwingen