Detail

Archief:132 Nederlandse Hervormde Gemeente Beekbergen
Inventarisnummer:54
Beschrijving:Afschrift van het Provinciaal Blad van Gelderland houdende besluit van 10 mei 1826 betreffende het verlenen van steun aan diaconiebesturen, z.j.
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:13 Godsdienst en levensbeschouwing
Ordeningsschema:2.1 Stukken van algemene aard