Detail

Archief:011 Gemeentewerken III
Inventarisnummer:59
Beschrijving:Dossier inzake het vaststellen van de herziening bestemmings- voorschriften behorende bij het uitbreidingsplan in hoofdzaak ter overschrijding voorgevelrooilijn
Datering:1963-1965
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:2.2.3.4 Uitbreidingsplannen in hoofdzaak