Detail

Archief:011 Gemeentewerken III
Inventarisnummer:260
Beschrijving:Dossier inzake het beheersen van de grondwaterstand in de wijk Orden in verband met grondwateronttrekking van de NV Papier- fabrieken Van Houtum en Palm
Datering:1959-1963
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:2.2.9.1 Waterhuishouding en bodempeil