Detail

Archief:011 Gemeentewerken III
Inventarisnummer:252
Beschrijving:Dossier inzake een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de Rijkswaterstaat directie Gelderland voor het leggen van een rioleringsbuis aan de westzijde van de Spoorbaan Apeldoorn-Dieren van de Spoorweg sloot door de beekwal naar de Zwaanspreng
Datering:1956-1958
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:2.2.7.3 Riolering