Detail

Archief:019 Lawn Tennisvereniging Daisy
Inventarisnummer:3
Beschrijving:Jaarverslag 1976, 1970, Daisy-toernooien, Daisy-clubkampioenschappen, echtparencompetitie, competitie-programma, notulen algemene vergaderingen, notulen bestuursvergaderingen, maandblad "De Toeter"en krantenknipsels
Datering:1969-1979
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:10 Sport, cultuur, toerisme en evenementen
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard