Detail

Archief:038 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), afd. Apeldoorn e.o.
Inventarisnummer:38
Beschrijving:Stukken betreffende een geschil met artsen
Datering:1988-1990
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:08 Gezondheidszorg
Ordeningsschema:2.3 Bemiddeling in geschillen
Ordeningsschema:2.3 Bemiddeling in geschillen. Beschrijvingen van stukken waarin persoonsnamen voorkomen, zijn niet zichtbaar in verband met de AVG. Deze beschrijvingen kunt u inzien in de studiezaal van CODA Archief.
 
Niet openbaar tot 2065 (klik hier om een ontheffing aan te vragen)