Detail

Archief:002 Rechterlijk archief van de Hoge en Vrije Heerlijkheid het Loo
Inventarisnummer:38
Beschrijving:Akten van momberschapsverborging
Datering:1774-1787
Vorm:1 pak
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:2 Civiele rechtspraak
 
Bereik en inhoud:Overgeleverd in originali zowel als in afschrift. Ten dele zijn deze akten afzonderlijk gehouden. Ten dele waren zij gevoegd in de inventarisnummers 39-43