Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:100 Verzameling particuliere stukken
Inventarisnummer:139
Beschrijving:Foto's van civieltechnische werken van gemeentewerken gemaakt door C. E. Smith, ambtenaar van gemeentewerken. O.a. bouw van brug met gewapend beton, eerste rioollegging, stamriool, watermolen aan de Grift en de aanleg van betonwegen. Envelop met acht foto's van mogelijk de rioolwaterzuivering.
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard