Detail

Archief:003 Marken binnen de gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer:493
Beschrijving:Brief van holtrichter Arent Arentzen aan de geërfde Gijsbert Elbers houdende mededeling dat Berent Goosens zijn pacht over dertien jaren moet voldoen voor een door hem gebouwde schapenstal op markegrond. Met aantekening van kwitantie
Datering:1700-1752
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:16.2.4.1 Verpachting