Detail

Archief:229 Commissie Apeldoorn Promotion
Inventarisnummer:33
Beschrijving:Bestemmingsplan Kayersmolen. Bestemmingsplangebied, ontwikkeling, structuurplan Apeldoorn 1962-1966, groenstructuur en ruimtelijke structuur, basiskaart, inventarisatie bedrijven, wegenstructuur, industrieterrein zonder uitsluiting van A-inrichtingen, legenda
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
 
Notabene:van j en k zijn twee exemplaren aanwezig