Detail

Archief:003 Marken binnen de gemeente Apeldoorn
Blanco nummer:ja
Beschrijving:Bekendmaking van Ridderschap en Steden om de landerijen en gronden welke na de invoering van de verponding zijn verworven aan te geven op straffe van verbeurdverklaring, z.j., afschrift [17e eeuw]
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:8.1.2.7 Belastingen
 
Verwante beschrijvingseenheden:zie archief Huis ter Horst, inventarisnummer M 33/3