Detail

Archief:149 Stichting Papiergeschiedenis
Inventarisnummer:553
Beschrijving:Kopie-brief. Kwitantie. mededeling oprichting “Vereeniging van papierfabrikanten”. Statuten Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten. Overeenkomst 5 papierfabrikanten prijs grijs bordpapier. Verslag bespreking bestuur Vereeniging Nederlandsche Papierfabrikanten en Departement van Handel en Nijverheid. Veilcondities goederen de Cannenburg. Journaal van Jan van Delden. Grosse van notariële akte. Benoeming van Jan van Delden tot lid gemeenteraad. Brief van J.W. Schut aan Jan van Delden over prijsverhoging.“Receptenboeken”: fabricagevoorschriften, prijsopgave voor bouw drogerij. Concept overeenkomst tussen Jan van Delden en zoon Hendrik van Delden tot het aangaan van een Vennootschap firma Jan van Delden. Circulaire. Bestek en voorwaarden verbouw Brinkermolens. Bestek en voorwaarden verbouw levering Lederet-karton. Prijscourant grijs bordpapier. Bauzeichnung firma Jan van Delden
Datering:1872-1907
Vorm:1 stukken2 cahiers
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:5.3 http://archieven.coda-apeldoorn.nl//detail.php?nav_id=2-0&nav_id=5-1&ref=archiefcategorie&containersoortid=56649449&id=56676626" target="_blank"> Van Delden, Vaassen