Detail

Archief:149B N.V. Berghuizer Papierfabriek voorheen B. Cramer
Inventarisnummer:46
Beschrijving:De Boekzaal. Maanschrift voor boekkunst en boeknijverheid, boekbeschrijving en bibliotheekwezen, orgaan der Vereeniging voor Openbare Leeszalen in Nederland V, aflevering 11
Datering:11/1910
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:6 Documentatie