Detail

Archief:152 Collectie Fiellietaz Goethart
Inventarisnummer:7
Beschrijving:Plan tot bebouwing van het Oranjepark, vroeger het grondbezit "De Pasch"
Datering:1877
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard