Detail

Archief:168 Collectie G.B. Wolters
Inventarisnummer:9
Beschrijving:Jaarverslagen 1967-1968 en 1968-1969 van de vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland, boek "De Nederlandsche Heidemaatschappij 60 jaar", boek "Kerkgeschiedenis van Loenen en Silven" 1953, kopie "Gids voor Beekbergen en omstreken" uitgegeven door de vereeniging tot bevordering van vreemdelingenverkeer, notitieboekje voor de Nederlandschen landbouwer, 1926, Dr. Staring's almanak voor den Gelderschen landman voor het schrikkeljaar 1908, diverse documentatie
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard