Detail

Archief:085 Vereniging Centrale Antennesysteem Wormen-B
Inventarisnummer:2
Beschrijving:Gegevens vergadering 22 april en 13 mei 1975, correspondentie P.T.T. , blanco aanmeldingsformulieren, antwoordformulieren aansluiten op het gemeentelijk C.A.S., uitgaande correspondentie aan de leden, plattegrond C.A.S., correspondentie gemeentewerken, nota’s onderhoud C.A.S., onderhoudsrapporten, correspondentie leden, presentielijsten vergaderingen, ledenlijst WZ
Datering:1975
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard