Detail

Archief:333 Boschrust
Inventarisnummer:7
Beschrijving:Akte van koop van een huis door mevrouw Finne, 20-2-1853. Afschrift verkoop en koop en bewijs van eigendom voor jonkvrouw Holmberg de Beckfelt van een herenhuis met koetshuis, tuin en boschgrond aan de Loolaan, 13-9-1884. Afschrift der veiling van een huis en erf bij de Loolaan door verkoper mevrouw Beuger en koper de heer Abiink Spaink, 12-10-1898. Bewijs van doorhaling hypotheek ten laste van de heer Zinnemers, 19-4-1906
Archiefcategorie:08 Gezondheidszorg
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard