Detail Beelddocument

Detail Beelddocument

IdentificatieK-000179
DocumenttypeKaarten
BeschrijvingKopie van de kaart Van den Onsaligen Bosch, Essop en den Rouwenberg als meede de daaraan liggende Heere Plaatsen en Landerijen. Deze kaart is in zich bevattende de breedte van de buitenste Laan aan de linkerzijde van de Plantage van Dieren en een weinig verder als den Rouwenberg en in de Lengte van 't Huis Middagten of van de IJsselstroom tot de uiterste extremiteiten van den Onsaligen Bosch. Komende daarin de Kluys, Rhederoort, Middagtersteeg, 't Huis Middagten, met alle haare Boerenhoven, Clingels en weegen, schaapstraijen etc. zoverre als dezelve kenbaar zijn te vinden. Het Noorden rechtsonder.
Datering1773-1774(Org. A.R.A. Collectie Huigman Inv. nummer 1871.)
VervaardigerDieren, P. van