Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:100 Verzameling particuliere stukken
Inventarisnummer:295
Beschrijving:Brief Mona van Minden aan Dineke en Jaap Hemelrijk. Apeldoorn, Het Apeldoornsche Bosch, 10 oktober 1942: Aan twee kanten beschreven kaart; een noodkreet. Mona schrijft dat ze teruggaat naar Amsterdam; en hoopt op een sperr of vrijstelling. Ze wil daartoe een schijnhuwelijk aangaan met ene ‘Herman’, die een sperr heeft. Ze belooft later uitvoeriger te schrijven. Ze krijgt “proefontslag”, voor het geval ze in Het Apeldoornsche Bosch toch veiliger zit dan in Amsterdam. Ze vraagt of Jan Hemelrijk voor een ‘vriendin’ kan zorgen voor haar veiligheid en wil hem graag spreken. Ze maakt een vertwijfelde indruk.
Datering:10/10/1942
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:283-301 Brieven van Mona van Minden en Elleke en Herbert Spijer aan Jaap Hemelrijk , 4/1942-8/1944