Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:100 Verzameling particuliere stukken
Inventarisnummer:294
Beschrijving:Brief Mona van Minden aan Dineke en Jaap Hemelrijk. Apeldoorn, Het Apeldoornsche Bosch, 4 oktober 1942: Mona schrijft dat ze heeft vernomen dat Elleke is ondergedoken. Haar eigen ouders en zus zijn gesperrt (voorlopig uitgesloten van deportatie). Er wordt geprobeerd ook voor haar een baantje te vinden in Het Apeldoornsche Bosch, maar ze vindt het er niet meer veilig en wil weg. Over allerlei maatregelen waardoor ze zich in Het Apeldoornsche Bosch niet meer veilig voelt. Ze vertrouwt het niet meer en is bang. Na de dood van ‘Martje’ (die ze ook in eerdere brieven noemt) voelt ze zich hulpeloos, alleen en bang, als een rat in de val. Ook ‘Marcel’ komt in veel brieven voor. Met Micha Hillesum mag ze niet praten van de psychiaters. Haar vader is op bezoek geweest. Ze is vreselijk bang en vertelt hem dat ze weg wil, maar beseft tegelijk dat het nergens veilig is. Ze is over 3 weken jarig en hoopt op bezoek van Dineke en Jaap.
Datering:4/10/1942
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:283-301 Brieven van Mona van Minden en Elleke en Herbert Spijer aan Jaap Hemelrijk , 4/1942-8/1944