Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:100 Verzameling particuliere stukken
Inventarisnummer:293
Beschrijving:Brief Mona van Minden vanuit aan Dineke en Jaap Hemelrijk. Apeldoorn, Het Apeldoornsche Bosch, 15 september 1942: Net als in eerder brieven schrijft Mona over het inhalen van de schade (in gebrek aan contact) na de oorlog ‘als we er dan tenminste nog zijn’. Ze heeft een filosofische brief van Jaap gekregen en gaat daar op in en vertelt ook over haar eigen levensfilosofie. Verder een en ander over gezamenlijke kennissen. Ze schrijft ook dat ze de sjoel (synagoge) van Het Apeldoornsche Bosch heeft bezocht.
Datering:15/9/1942
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:283-301 Brieven van Mona van Minden en Elleke en Herbert Spijer aan Jaap Hemelrijk , 4/1942-8/1944