Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:100 Verzameling particuliere stukken
Inventarisnummer:291
Beschrijving:Brief Mona van Minden vanuit Het Apeldoornsche Bosch aan Dineke en Jaap Hemelrijk. Apeldoorn, Het Apeldoornsche Bosch, 3 september 1942: Over het concert van Mischa Hillesum, over brief van Elleke met nieuws. Mona heeft te weinig te doen in Het Apeldoornsche Bosch en denkt erover terug te gaan, ook om een andere reden die ze niet uitlegt. Verder vertelt ze dat het in Het Apeldoornsche Bosch steeds voller wordt en trekt ze zich het leed van haar medebewoners erg aan. Ze verlangt erg naar bezoek.
Datering:3/9/1942
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:283-303 Brieven van Mona van Minden en Elleke en Herbert Spijer aan Jaap Hemelrijk , 4/1942-8/1944