Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:100 Verzameling particuliere stukken
Inventarisnummer:286
Beschrijving:Brief van Mona van Minden en Elleke Spijer aan Dineke en Jaap Hemelrijk. Amsterdam, vlak vóór de zomervakantie 1942. Een kort bericht voorafgegaan door een ‘Marcia Funebre’, opgedragen aan de heer ‘Regnum Caelorum’ (Jaap Hemelrijk sr.), een lijstje met smoezen waarom Mona en Elleke hun proefwerken over Homerus en Tacitus niet goed geleerd hebben.
Datering:20/6/1942-10/7/1942
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:283-301 Brieven van Mona van Minden en Elleke en Herbert Spijer aan Jaap Hemelrijk , 4/1942-8/1944