Detail Beelddocument

Detail Beelddocument

IdentificatieK-000151
DocumenttypeKaarten
BeschrijvingDucatus Geldriae et Comitatus Nova Tabula in Tetrarchias Noviomagi, Arnhemii, Ruremondae et Zutphania disticta et edita a Covens et Mortier Amstelodami. 1.Condet s. 2,2 cm = 2,5 Gemeene Duytsche Mylen; 1,6 cm = 3,5 Gemeene Fransche Mylen ofte Uren Gaens. Kaart van het voormalig Gelderland. Tot opheldering van het Verslag van Den Tegenwoordigen Staat der Rivieren in ons Vaderland en der Overstroomingen, welke de geduchte Ysgang in dezelven veroorzaakt heeft; voor zoo verre zulks uit het gebeurde tot den 26 February 1799 heeft kubnnen opgemaakt worden; behoorende tot de Bylage, nummer 1 Der Oeconomische Courant.
Datering1799(Zie Gelre werken nummer 34, pag. 50/49b.)
VervaardigerCovens & Mortier / Amsterdam