Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:424 Collectie Dick Kleisen
Inventarisnummer:41
Beschrijving:Brochure: 'Redevoeringen van den Rijkscommissaris, Rijksminister Dr. A. Seyss-Inquart en den President van den Nederlandschen Kultuurraad, Prof. Dr. G.A.S. Snijder, naar aanleiding van de installatie van den Nederlandschen Kultuurraad op woensdag 11 februari 1942 te Den Haag' (Uitgeverij Hamer, Den Haag 1942)
Datering:1942
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:2 Boeken en brochures