Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:424 Collectie Dick Kleisen
Inventarisnummer:32
Beschrijving:Adresnotities: drie kladbriefjes met daarop genoteerd namen, adressen en data
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stichting 40-45 afdeling Apeldoorn en Bunker Seyss-Inquart