Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:424 Collectie Dick Kleisen
Inventarisnummer:31
Beschrijving:Stortingsbewijs: bevestiging van betalingsopdracht aan M.D. Kleisen voor fl. 400, gestort door Mr. M.G. v.d. Kaa, Rijswijk
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stichting 40-45 afdeling Apeldoorn en Bunker Seyss-Inquart