Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:424 Collectie Dick Kleisen
Inventarisnummer:24
Beschrijving:Uitnodiging: “Eén van de bunkergidsen vraagt uw aandacht!”. Uitnodiging voor een gezellige avond “voor hen die aan het welslagen van de bunker-exploitatie hebben medegewerkt”, namens W.J.H. Hesseling
Datering:8/1948-1955
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stichting 40-45 afdeling Apeldoorn en Bunker Seyss-Inquart