Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:424 Collectie Dick Kleisen
Inventarisnummer:21
Beschrijving:Briefje van de Stichting 1940-1945 Afdeling Apeldoorn aan de Sociale Raad Apeldoorn betreffende het houden van collectes in 1951, met als bijlage het financieel jaarverslag van de Stichting 1940-1945 Afdeling Apeldoorn over het jaar 1950
Datering:12/1/1951
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stichting 40-45 afdeling Apeldoorn en Bunker Seyss-Inquart