Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:424 Collectie Dick Kleisen
Inventarisnummer:20
Beschrijving:Brief van de Sociale Raad Apeldoorn aan S. Toom van de Stichting 1940-1945 Afdeling Apeldoorn, betreffende toestemming voor het houden van collectes in 1951
Datering:9/1/1951
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stichting 40-45 afdeling Apeldoorn en Bunker Seyss-Inquart