Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:424 Collectie Dick Kleisen
Inventarisnummer:17
Beschrijving:Schrijven van de Sociale Raad Apeldoorn betreffende verlaging van de leeftijdsgrens voor collectanten van 16 naar 14 jaar
Datering:8/3/1951
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stichting 40-45 afdeling Apeldoorn en Bunker Seyss-Inquart