Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:424 Collectie Dick Kleisen
Inventarisnummer:6
Beschrijving:Financieel Overzicht Stichting 1940-1945 Afdeling Apeldoorn- Overzicht van de netto-ontvangsten over de jaren 1945 t/m 1949
Datering:1/1/1950-1/4/1950
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stichting 40-45 afdeling Apeldoorn en Bunker Seyss-Inquart