Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:153
Beschrijving:Kwitantie van 60 gulden, ontvangen van de heer W. H. de Heus aan de Buurscholtis Kormel, betreffende aankoop van regten van de Ordermark op een strook grond nabij Maria's Lust tot aan Zwolscheweg, 4 augustus 1862 (B28). Kwitantie van 2850 gulden, ontvangen van de heer W.H. de Heus te Utrecht, aan notaris W. Walter, betreffende aankoop van onroerend goed van de Erven Nuij Combrink, 10 maart 1865 (B31b). Kwitantie van 351,50 gulden, ontvangen van de heer W.H. de Heus te Utrecht, voor onkosten van de veiling der goederen van de erven Nuij Combrink, 10 december 1864 (B31a) 04-Kwitantie van 3 gulden, ontvangen van de dhr. W. H. de Heus, aan notaris W. Walter, betreffende uitkoopsom van een strook grond nabij de Vlijt, 4 mei 1871. (B40).
Datering:1862-1871
Vorm:4 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard