Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:148
Beschrijving:Contract tussen het gemeentebestuur van Apeldoorn en de Naamlooze Vennootschap Koperpletterij en Metaalhandel v/h H. de Heus en Zoon, betreffende de vergunning verleend door de bovengenoemde vennootschap aan het gemeentebestuur der gemeente Apeldoorn voor het aanleggen van een waterleidingbuis door de Grift aan de noordzijde van de brug over Deventerstraat, Apeldoorn 28 april 1921, Rotterdam 19 juli 1921 (P3). Contract tussen de Naamlooze Vennootschap Koperpletterij en Metaalhandel v/h H. de Heus en Zoon, te Apeldoorn en de gemeente Apeldoorn, betreffende het verlenen van erfpachtrecht aan het College op een aantal percelen in eigendom bij voornoemde NV, ten behoeve van het verbreden en verlengen van de brug over de Grift, 22 juni 1925 (B59). Contract tussen de Naamlooze Vennootschap Koperpletterij en Metaalhandel v/h H. de Heus en Zoon, te Apeldoorn de Naamlooze Vennootschap A. Kreijmborg & Cos, Kledingmagazijnen gevestigd te Baarn, betreffende het verlenen van erfpachtrecht aan N.V. Kreijmborg op een aantal percelen in eigendom bij voornoemde NV, ten behoeve van het maken van een hek, houtwal, beschoeiing en bestrating, 16 maart 1926 (P13). Contract tussen de Naamlooze Vennootschap Koperpletterij en Metaalhandel v/h H. de Heus en Zoon, te Apeldoorn en Johannes Wilhelmus IJsseldijk, wonende te Apeldoorn, betreffende erkenning eigendomsrecht van de beek de Grift aan voornoemde NV, en vestiging van erfpachtrecht aan J.W. IJsseldijk op de beekwal van de Grift, 10 juni 1926 (P12).Contract tussen de Naamlooze Vennootschap Koperpletterij en Metaalhandel v/h H. de Heus en Zoon, te Apeldoorn en de Gemeente Apeldoorn, betreffende het verlenen van erfpachtrecht aan het College op strook grond langs de Grift in eigendom bij voornoemde NV, 30 juni 1927 (P14). Acte van erfpacht tussen de Naamlooze Vennootschap Koperpletterij en Metaalhandel v/h H. de Heus en Zoon, te Rotterdam (vertegenwoordigd door Arie Buitenhuis, te Apeldoorn, directeur der NV, als lasthebber van Willem Pieter van het Kaar, directeur van voornoemde NV te Rotterdam) en de gemeente Apeldoorn op een strook grond langs de Grift, in eigendom van voornoemde NV, 28 februari 1928
Datering:1921-1928
Vorm:6 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard