Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:145
Beschrijving:Afschrift van acte van nalatenschap (opgesteld door notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven te Rotterdam) van de overleden (ongehuwde) Willem Hendrik Obreen (behartigd door zijn broers Henri Guillaume Arnaud Obreen en Herman Constant Obreen, namens zijn kinderen) betreffende periodieke uitkeringen aan mejuffrouw Marie Julie Frederique en Lydia Rosina Drehmann en benoeming als erfgenamen, de beide voornoemde broers, elk voor de helft, met de aantekening dat de nalatenschap voorlopig onverdeeld blijft
Datering:30/8/1907
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard