Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:144
Beschrijving:Afschrift van akte van 27 oktober 1826 tussen Jan Hendrik Ameshoff (papierfabrikant, wonende op de Vlijt te Apeldoorn) en Jan Egging en Jan Hendriks Mulder, "papiermakers-knechts", te Apeldoorn, betreffende erkenning en vernieuwing van oud-recht en erfdienstbaarheden van de stroken grond langs de Grift
Datering:15/11/1932
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard