Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:140
Beschrijving:Afschrift van de beschikking van koningin Wilhelmina ("Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin de Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.") op het verzoekschrift van de directeuren der naamlooze vennootschap Koperpletterij en Metaalhandel, voorheen H. de Heus & Zoon, gevestigd te Rotterdam, betreffende de verlenging van de termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandelen in het maatschappelijk kapitaal der n.v. met een tijdvak van tien jaar. Getekend: Wilhelmina, Het Loo
Datering:10/9/1912
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard