Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:139
Beschrijving:Kopie extract uit het protocol van notaris Mr. Johannes Commelin, Amsterdam, betreffende het contract van verkoop en koop van de papierfabriek "De Vlijt" met toebehoren te Apeldoorn. Het betreft de verkoop door Johannes Hermanus Gunning, grondeigenaar, wonende te Apeldoorn, (gehuwd met Margaretha Rutgers) aan Jan Hendrik Ameshoff, buiten beroep, te Amsterdam, waarbij de verkoop in detail wordt beschreven; kopie is gemaakt op 14 december 1932 (B32)
Datering:25/2/1824
Vorm:3 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard