Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:138
Beschrijving:Afschrift (getypt) van pachtacte van 22 februari 1434 van Arnolt, hertog van Gelre en van Gulich en graaf van Zutphen, aan Johan Douys bastaert en zijn erfgenamen, betreffende de verpachting aan J. Douys van het water en watermolen en gemaal van Apeldoorn tot Wenum, uitgegeven door de Rijksarchivaris in Gelderland (P21)
Datering:24/5/1932
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard