Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:129
Beschrijving:Blauwdruk schaal 1:500, van de situatie van de Grift op de Stationsstraat hoek Beekstraat met de erfpacht grenslijn en de achtergevellijn van de voorgenomen bebouwing van winkelhuis Stroboer, datum onbekend
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard