Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:119
Beschrijving:Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar N.V. Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus en Zoon te Rotterdam en erfpachter Evert Harms, landbouwer te Apeldoorn, betreffende n perceel weiland, 6 mei 1912 (B58f). Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar N.V. Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus en Zoon te Rotterdam en erfpachter Cornelis Tiethoff, slager te Apeldoorn, betreffende n perceel beekwal als tuin, 6 mei 1912 (B58i). Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar N.V. Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus en Zoon te Rotterdam en erfpachter Hermanus Denekamp, schoenmaker te Apeldoorn, betreffende n perceel beekwal als tuin, 6 mei 1912 (B58g).Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn, van eigenaar de gemeente Apeldoorn en mede-eigenaar de N.V. Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus en Zoon te Rotterdam, betreffende n perceel met gasfabriek, gashouders, bijgebouwen en erf, 6 mei 1912 (B58b). Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar N.V. Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus en Zoon te Rotterdam en erfpachter Murk Klazes de Roos, zonder beroep te Apeldoorn, betreffende n perceel weiland, 6 mei 1912 (B58e). Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar N.V. Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus en Zoon te Rotterdam en erfpachter Gerrit Hendrikszoon Wegerif, aannemer te Apeldoorn, betreffende n perceel beekwal als tuin, 6 mei 1912 (B58c). Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar N.V. Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus en Zoon te Rotterdam en erfpachter Jenneken Hilberink, zonder beroep te Apeldoorn, betreffende n perceel beekwal als tuin, 6 mei 1912 (B58d). Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar N.V. Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus en Zoon te Rotterdam en erfpachter Aaltje Waij (weduwe van Cornelis van Kolk), zonder beroep te Apeldoorn, betreffende n perceel beekwal als erf, 6 mei 1912 (B58h). Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar N.V. Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus en Zoon te Rotterdam, betreffende 38 percelen (met omschrijving) in eigendom, 6 mei 1912 (B58a). Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar Commanditaire Vennootschap onder Firma Steenbergen en Co, voorheen K. Limborgh te Apeldoorn, betreffende n perceel met huis, garage en tuin, 15 maart 1927 (B61). Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar Johannes Wiepking, zonder beroep, te Ede, betreffende n perceel met huis en tuin, 15 april 1927 (B60). Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar Reintje Reinders (weduwe van Hermanus Denekamp) en consorten, betreffende n perceel met huis en erf, 15 maart 1927. Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar Willem Arnoldus Regeling, schilder te Apeldoorn, betreffende n perceel met huis en erf, 15 maart 1927. Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar Aaltje Brink (weduwe van Evert Harms) zonder beroep te Apeldoorn, betreffende n perceel met huis, schuren en erf, 15 maart 1927. Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar Murk Klazes de Roos, zonder beroep te Apeldoorn, betreffende n perceel met huis en erf, 15 maart 1927. Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar Johan Frederik Wegener, uitgever te Twello, betreffende n perceel met drukkerij en erf, 15 maart 1927. Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar N.V. A. Kreijmborgh en Consorten Kleedingmagazijnen te Baarn, betreffende n perceel met huis en erf, 15 maart 1927. Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar de gemeente Apeldoorn en mede-eigenaar de N.V. Koperpletterij en Metaalhandel voorheen H. de Heus en Zoon te Rotterdam, betreffende n perceel met gasfabriek, gashouders, bijgebouwen, transformator, huis en erf, 15 maart 1927. Uittreksel van den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Apeldoorn van eigenaar Evert Jan Stokking, groentenhandelaar (grossier) te Apeldoorn, betreffende n perceel met huis, schuren en erf, 15 maart 1927
Datering:1912-1927
Vorm:19 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard