Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:426 Koperpletterij De Heus III
Inventarisnummer:118
Beschrijving:Afschrift van brief van de gemeente Apeldoorn betreffende verlenen van vergunning van het verzoekschrift van E.J. Stokking tot vaststelling van de achtergevelrooilijn van te bouwen garage langs de Grift aan de Kanaalstraat te Apeldoorn, 18 november 1930. Situatietekening schaal 1:100, opgemeten door architect G.W. van den Beld, betreffende de gemaakte toestand van de beekwal etc. grenzende aan de percelen van de groente en fruithandel Stokking te Apeldoorn, februari 1931
Datering:1930-1931
Vorm:2 stukken
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard